برای دسترسی به هر یک از آزمون های آنلاین پایه نهم، با توجه به دسته بندی زیر آزمون مورد نظر را انتخاب کنید.

 پس از ورود به سیستم در آزمون مورد نظر شرکت نمایید.

در صورت عضو نبودن در سامانه آزمون های آنلاین پایه نهم، ابتدا مراحل « ثبت نام » را در این سامانه طی نموده و سپس در آزمون مورد نظر شرکت نمایید.

آزمون های آنلاین هماهنگ (سراسری)

این نوع آزمون های آنلاین، به صورت هماهنگ و سراسری، در تاریخ از قبل تعیین شده، طبق برنامه و سر ساعت مقرر برگزار می گردد.

برنامه شرکت در آزمون های آنلاین پایه نهم را در جدول زیر مشاهده می نمایید. برای شرکت در هر یک از این آزمون ها، در موعد مقرر از منوی کشویی زیر روی عنوان آزمون کلیک نمایید و وارد آزمون مورد نظر شوید.

برنامه آزمون های هماهنگ نهم

آزمون های فصل به فصل

به منظور ارزشیابی مداوم از آموخته های خود بهتر است در این آزمون ها که به صورت فصل به فصل طراحی شده اند شرکت کنید.

برای شرکت در آزمون های آنلاین پایه نهم (فصل به فصل)، بر روی درس مورد نظر کلیک نمایید.