اسامی نفرات برتر آزمون های هماهنگ آنلاین «میکرو آزمون»:

(روی عنوان آزمون مورد نظر کلیک کنید)

معرفی رتبه های برتر آزمون هماهنگ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۶

گروه طراحان «میکرو آزمون»، کمال تشکر را از تمام افرادی که در آزمون ۷ دی ۱۳۹۶ شرکت کردند دارد. نفرات برتر این آزمون به شرح زیر معرفی می گردند:

نفرات برتر آزمون پایه هفتم:

۱-علی اکبری (استعدادهای درخشان شهید بهشتی لنگرود)

۲- امیررضا بهزادی (استعدادهای درخشان شهید بهشتی لنگرود)

۳- محمد صالح شفقی (استعدادهای درخشان شهید بهشتی لنگرود)

نفرات برتر آزمون پایه هشتم:

۱- فائقه شمسی گلسفید (استعدادهای درخشان فرزانگان لنگرود)

۲- محمد رضا بستانی املشی(استعدادهای درخشان شهید بهشتی لاهیجان)

۳- نرگس علی زاده ولنی (استعدادهای درخشان فرزانگان لنگرود) – رحیم رستم پور (استعدادهای درخشان شهید بهشتی لاهیجان)

نفرات برتر آزمون پایه نهم:

۱- نهال خوشدل (استعدادهای درخشان فرزانگان لنگرود)

۲- مریم دادجو (استعدادهای درخشان فرزانگان لنگرود)

۳- محمد مهدی پژمان (استعدادهای درخشان شهید بهشتی لاهیجان)

برای همه عزیزانی که زحمت کشیدند و رتبه های برتر آزمون را کسب کردند آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.

معرفی رتبه های برتر آزمون هماهنگ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

گروه طراحان «میکرو آزمون»، کمال تشکر را از تمام افرادی که در آزمون ۳۰  آذر ۱۳۹۶ شرکت کردند دارد. نفرات برتر این آزمون به شرح زیر معرفی می گردند:

نفرات برتر آزمون پایه هفتم:

۱-علی جعفری (استعدادهای درخشان شهید بهشتی لنگرود)

۲- تبسم حسن پور (استعدادهای درخشان فرزانگان لنگرود)

۳- محمد صالح شفقی (استعدادهای درخشان شهید بهشتی لنگرود)

نفرات برتر آزمون پایه هشتم:

۱- مریم قاسمی (استعدادهای درخشان فرزانگان امام رضا(ع) لاهیجان) – محمد رضا بستانی املشی(استعدادهای درخشان شهید بهشتی لاهیجان)

۲- میرعماد گراکوئی (استعدادهای درخشان شهید بهشتی لنگرود)

۳- نرگس علی زاده ولنی (استعدادهای درخشان فرزانگان لنگرود)

نفرات برتر آزمون پایه نهم:

۱- محمد مهدی پژمان (استعدادهای درخشان شهید بهشتی لاهیجان)

۲- پارسا پالیزبان (استعدادهای درخشان شهید بهشتی لنگرود)

۳- نیلوفر معصومی (استعدادهای درخشان فرزانگان لنگرود)

برای همه عزیزانی که زحمت کشیدند و رتبه های برتر آزمون را کسب کردند آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.

معرفی رتبه های برتر آزمون هماهنگ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶

گروه طراحان «میکرو آزمون»، کمال تشکر را از تمام افرادی که در آزمون ۲۵ آبان ۱۳۹۶ شرکت کردند دارد. نفرات برتر این آزمون به شرح زیر معرفی می گردند:

نفرات برتر آزمون پایه هفتم:

۱- رضوانه رزاق راد (استعدادهای درخشان فرزانگان امام رضا(ع) لاهیجان)

۲- ستایش رحمتی (استعدادهای درخشان فرزانگان لنگرود)

۳- مهرسا رضادوست (استعدادهای درخشان فرزانگان امام رضا(ع) لاهیجان) – علی بلوکی (استعدادهای درخشان شهید بهشتی لاهیجان)

نفرات برتر آزمون پایه هشتم:

۱- سید ایلیا ایمانی پارسا (استعدادهای درخشان شهید بهشتی لاهیجان)

۲- مریم قاسمی (استعدادهای درخشان فرزانگان امام رضا(ع) لاهیجان)

۳- سیده نرجس میر مطلبی (استعدادهای درخشان فرزانگان امام رضا(ع) لاهیجان)

نفرات برتر آزمون پایه نهم:

۱- سینا آذرخش (استعدادهای درخشان شهید بهشتی لنگرود)

۲- ریحانه رحیمی (نمونه دولتی مریم تاجگردون لاهیجان)

۳- آیدین نبی پور (استعدادهای درخشان شهید بهشتی لنگرود) – unknown19712 (ناشناس)- علیرضا محمدی (استعدادهای درخشان شهید بهشتی لنگرود)

برای همه عزیزانی که زحمت کشیدند و رتبه های برتر آزمون را کسب کردند آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.

معرفی رتبه های برتر آزمون هماهنگ ۲۷ مهرماه ۱۳۹۶

گروه طراحان «میکرو آزمون»، کمال تشکر را از تمام افرادی که در آزمون ۲۷ مهر ۱۳۹۶ شرکت کردند دارد. نفرات برتر این آزمون به شرح زیر معرفی می گردند:

نفرات برتر آزمون پایه هفتم:

۱- مائده وارسته بندبونی (استعدادهای درخشان فرزانگان امام رضا(ع) لاهیجان)

۲- ماهان پنجعلی پور (شاهد حضرت علی اکبر(ع) لاهیجان)

۳- سینا صفرپور (شاهد حضرت علی اکبر(ع) لاهیجان)

نفرات برتر آزمون پایه هشتم:

۱- روژان روستاپور (نمونه دولتی خدیجه(س) اصفهان)

۲- محمد بستانی املشی (استعدادهای درخشان شهید بهشتی لاهیجان)

۳- شایان حسن زاده (شهید بهشتی زاهدان)

نفرات برتر آزمون پایه نهم:

۱- مریم دادجو (فرزانگان لنگرود ) و مینا امینی (فرزانگان لنگرود) و حمیدرضا پیچ بینی (استعدادهای درخشان شهید بهشتی لاهیجان)

۲- ریحانه باقری مطلق (استعداد های درخشان امام رضا (ع) – لاهیجان)

۳- فائزه آقاجان پور (اشاهد فاطمه زهرا(س) – لاهیجان)

برای همه عزیزانی که زحمت کشیدند و رتبه های برتر آزمون را کسب کردند آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.

معرفی رتبه های برتر آزمون هماهنگ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

گروه طراحان «میکرو آزمون»، کمال تشکر را از تمام افرادی که در آزمون ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ شرکت کردند دارد. نفرات برتر این آزمون به شرح زیر معرفی می گردند:

نفرات برتر آزمون پایه هفتم:

۱- مریم قاسمی (استعدادهای درخشان فرزانگان امام رضا(ع) لاهیجان)

۲- سید امیرمحمد اسماعیل پور سیفی (استعدادهای درخشان شهید بهشتی لاهیجان)

۳- امیرمهدی نژاد شمسی (شاهد حضرت علی اکبر(ع) لاهیجان)

نفرات برتر آزمون پایه هشتم:

۱- ریحانه رحیمی (نمونه دولتی مریم تاجگردون لاهیجان)

۲- مبینا رهبری آزاد (شاهد فاطمه زهرا (س) لاهیجان)

۳- ریحانه باقری مطلق (استعدادهای درخشان فرزانگان امام رضا(ع) لاهیجان)

نفرات برتر آزمون پایه نهم:

۱- محمد صمیم اله یاری (نمونه دولتی قائم(عج)-ابهر )

۲- مریم مولا (نمونه دولتی مریم تاجگردون لاهیجان)

۳- حسین نوری (شاهد حضرت علی اکبر(ع) لاهیجان)

برای همه عزیزانی که زحمت کشیدند و رتبه های برتر آزمون را کسب کردند آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.

معرفی رتبه های برتر آزمون هماهنگ ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

گروه طراحان «میکرو آزمون»، کمال تشکر را از تمام افرادی که در آزمون ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ شرکت کردند دارد. نفرات برتر این آزمون به شرح زیر معرفی می گردند:

نفرات برتر آزمون پایه هفتم:

۱- مریم قاسمی (استعدادهای درخشان فرزانگان امام رضا(ع) لاهیجان)

۲- فاضله صفری مجد (شاهد دختران فاطمه الزهرا(س))

۳- رحیم رستم پور (استعدادهای درخشان شهید بهشتی لاهیجان)

نفرات برتر آزمون پایه هشتم:

۱- امیرحسین جنابی (استعدادهای درخشان شهید بهشتی لاهیجان)

۲- ریحانه باقری مطلق (استعدادهای درخشان فرزانگان امام رضا(ع) لاهیجان)

۳- ریحانه رحیمی (نمونه دولتی مریم تاجگردون لاهیجان)

نفرات برتر آزمون پایه نهم:

۱- یاسمن اکرام نصرتیان و الهه تقی زاده (استعدادهای درخشان فرزانگان امام رضا(ع) لاهیجان)

۲- زهرا فرهادی (فرزانه – همدان)

۳- طناز امیان (نمونه دولتی مریم تاجگردون)

برای همه عزیزانی که زحمت کشیدند و رتبه های برتر آزمون را کسب کردند آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. آزمون هماهنگ بعدی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه برگزار می گردد. منتظر حضور گرمتان هستیم.

معرفی رتبه های برتر آزمون هماهنگ ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

گروه طراحان «میکرو آزمون»، کمال تشکر را از تمام افرادی که در آزمون ۲۶اسفند ۱۳۹۵ شرکت کردند دارد. نفرات برتر این آزمون به شرح زیر معرفی می گردند:

نفرات برتر آزمون پایه هفتم:

۱- مریم قاسمی (استعدادهای درخشان فرزانگان امام رضا(ع) لاهیجان)

۲- کیارش حقانی (استعدادهای درخشان شهید بهشتی پسرانه لاهیجان)

۳- فرزاد ناصری نیا (استعدادهای درخشان شهید بهشتی لاهیجان)

نفرات برتر آزمون پایه هشتم:

۱- سید محمد مهدی پژمان (استعدادهای درخشان شهید بهشتی لاهیجان)

۲- رومینا  شکری مقدم کسمائی (استعدادهای درخشان فرزانگان امام رضا(ع) لاهیجان)

۳- ریحانه رحیمی (نمونه دولتی مریم تاجگردون لاهیجان)

نفرات برتر آزمون پایه نهم:

۱- حسین نوری (شاهد حضرت علی اکبر (ع))

۲- صدرا فدایی (استعدادهای درخشان شهید بهشتی لاهیجان)

۳- ابوالفضل علی پور (استعدادهای درخشان شهید بهشتی لاهیجان)

برای همه عزیزانی که زحمت کشیدند و رتبه های برتر آزمون را کسب کردند آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. آزمون هماهنگ بعدی در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۶ برگزار می گردد. منتظر حضور گرمتان هستیم.

معرفی رتبه های برتر آزمون هماهنگ ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

گروه طراحان «میکرو آزمون»، کمال تشکر را از تمام افرادی که در آزمون ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ شرکت کردند دارد. نفرات برتر این آزمون به شرح زیر معرفی می گردند:

نفرات برتر آزمون پایه هفتم:

۱- مریم قاسمی (فرزانگان امام رضا(ع) لاهیجان)

۲- سمیرا ناظمی دیلمی (نمونه دولتی مریم تاجگردون لاهیجان)

۳- فاضله صفری مجد (شاهد فاطمه الزهرا(س) لاهیجان)

نفرات برتر آزمون پایه هشتم:

۱- ستایش مجد سلیمی (نمونه دولتی مریم تاجگردون لاهیجان)

۲- ریحانه باقری مطلق (فرزانگان امام رضا(ع) لاهیجان)

۳- فاطمه رهبر سنگسرودی (نمونه دولتی مریم تاجگردون لاهیجان) و رومینا شکری مقدم کسمائی (فرزانگان امام رضا(ع) لاهیجان)

نفرات برتر آزمون پایه نهم:

۱- نیایش پور افراسیابی (فرزانگان امام رضا(ع) لاهیجان)

۲- زکیه یحیی پور (فرزانگان امام رضا(ع) لاهیجان)

۳- شایسته فروهر (فرزانگان امام رضا(ع) لاهیجان)

برای همه عزیزانی که زحمت کشیدند و رتبه های برتر آزمون را کسب کردند آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. آزمون هماهنگ بعدی در تاریخ ۲۶ اسفند ماه برگزار می گردد. منتظر حضور گرمتان هستیم.

معرفی رتبه های برتر آزمون هماهنگ ۷ بهمن ۱۳۹۵

گروه طراحان «میکرو آزمون»، کمال تشکر را از تمام افرادی که در آزمون ۷ بهمن ۱۳۹۵ شرکت کردند دارد. نفرات برتر این آزمون به شرح زیر معرفی می گردند:

نفرات برتر آزمون پایه هفتم:

۱- پارسا صدر ممتاز (شاهد حضرت علی اکبر(ع) لاهیجان) و سبا پور افراسیابی (نمونه دولتی مریم تاجگردون لاهیجان)

۲- پریناز آقاجان زاده(نمونه دولتی مریم تاجگردون لاهیجان)

۳- سید حسام الدین بنی هاشمی (شهید نورمحمدی لنگرود)

نفرات برتر آزمون پایه هشتم:

۱- فاطمه رهبر سنگسرودی (نمونه دولتی مریم تاجگردون لاهیجان) و ستایش مجد سلیمی (نمونه دولتی مریم تاجگردون لاهیجان)

۲- پانته آ آکسته (نمونه دولتی مریم تاجگردون لاهیجان)

۳- ریحانه رحیمی (نمونه دولتی مریم تاجگردون لاهیجان)

نفرات برتر آزمون پایه نهم:

۱- نسترن باقری (نمونه دولتی مریم تاجگردون لاهیجان)

۲- طناز امیان (نمونه دولتی مریم تاجگردون لاهیجان)

۳- زهرا فرهادی (نمونه دولتی مریم تاجگردون لاهیجان)

برای همه عزیزانی که زحمت کشیدند و رتبه های برتر آزمون را کسب کردند آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.