میکرو آزمون با هدف سنجش دانسته های دانش آموزان عزیز و ایجاد رقابتی سالم و جذاب در بستر اینترنت، با همکاری جمعی از دبیران برتر

و کارشناسان باتجربه  آموزش و پرورش، ایجاد شده است.

امیدواریم قدم مثبتی در راستای علم آموزی و سنجش دانسته های دانش آموزان این مرز و بوم برداشته باشیم و شما دانش آموزان عزیز و اساتید بزرگوار نیز با نظرات خود چراغ راه ما برای هرچه بهتر شدن میکرو آزمون باشید.

سجاد خسروپور

کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

همکاران میکرو آزمون:

۱- سرکار خانم تدریس حسنی (درس ریاضیات)

۲- جناب آقای درویشی (درس زبان)

۳- سرکار خانم قوامی (درس ادبیات فارسی)

۴-جناب آقای قاسمی (درس علوم تجربی)

۵- سجاد خسروپور (مدیر سایت و پشتیبانی)