بهترین دوره های آموزشی آنلاین

با یادگیری مهارتهای جدید آنلاین، آینده را خودتان ترسیم نمایید

Popular Courses

View All

آموزش ویدیویی فصل اول کتاب ریاضی نهم متوسطه اول

(۰ بررسی)
۵۴
students
۰
رایگان

در این آموزش، ابتدا کل فصل اول کتاب ریاضی نهم تدریس شده و سپس اکثر فعالیت ها، کار در کلاس ها و تمرینات فصل...

رایگان

آموزش ویدیویی فصل دوم کتاب ریاضی نهم متوسطه اول

(۰ بررسی)
۵۰
students
۰
۵,۰۰۰ ۳,۰۰۰

در این آموزش، ابتدا کل فصل دوم کتاب ریاضی نهم تدریس شده و سپس اکثر فعالیت ها، کار در کلاس ها و تمرینات فصل...

۵,۰۰۰ ۳,۰۰۰

آموزش ویدیویی فصل هشتم کتاب ریاضی نهم متوسطه اول

(۰ بررسی)
۴۹
students
۰
۵,۰۰۰ ۳,۰۰۰

در این آموزش، ابتدا کل فصل هشتم کتاب ریاضی نهم تدریس شده و سپس اکثر فعالیت ها، کار در کلاس ها و تمرینات فصل...

۵,۰۰۰ ۳,۰۰۰

آموزش ویدیویی فصل سوم کتاب ریاضی نهم متوسطه اول

(۰ بررسی)
۴۹
students
۰
۵,۰۰۰ ۳,۰۰۰

در این آموزش، ابتدا کل فصل سوم کتاب ریاضی نهم تدریس شده و سپس اکثر فعالیت ها، کار در کلاس ها و تمرینات فصل...

۵,۰۰۰ ۳,۰۰۰

آموزش ویدیویی فصل چهارم کتاب ریاضی نهم متوسطه اول

(۰ بررسی)
۴۹
students
۰
۵,۰۰۰ ۳,۰۰۰

در این آموزش، ابتدا کل فصل چهارم کتاب ریاضی نهم تدریس شده و سپس اکثر فعالیت ها، کار در کلاس ها و تمرینات فصل...

۵,۰۰۰ ۳,۰۰۰

آموزش ویدیویی فصل پنجم کتاب ریاضی نهم متوسطه اول

(۰ بررسی)
۴۹
students
۰
۵,۰۰۰ ۳,۰۰۰

در این آموزش، ابتدا کل فصل پنجم کتاب ریاضی نهم تدریس شده و سپس اکثر فعالیت ها، کار در کلاس ها و تمرینات فصل...

۵,۰۰۰ ۳,۰۰۰

آموزش ویدیویی فصل ششم کتاب ریاضی نهم متوسطه اول

(۰ بررسی)
۴۹
students
۰
۵,۰۰۰ ۳,۰۰۰

در این آموزش، ابتدا کل فصل ششم کتاب ریاضی نهم تدریس شده و سپس اکثر فعالیت ها، کار در کلاس ها و تمرینات فصل...

۵,۰۰۰ ۳,۰۰۰

آموزش ویدیویی فصل هفتم کتاب ریاضی نهم متوسطه اول

(۰ بررسی)
۴۹
students
۰
۱۲,۰۰۰ ۵,۰۰۰

در این آموزش، ابتدا کل فصل هفتم کتاب ریاضی نهم تدریس شده و سپس اکثر فعالیت ها، کار در کلاس ها و تمرینات فصل...

۱۲,۰۰۰ ۵,۰۰۰
۵۰۰۰
LEARNER
۶۰۰۰
GRADUATES
۱۵۰
COUNTRIES REACHED
۹۴۰
COURSES PUBLISHED

Events

Upcoming Education Events to feed your brain.

VIEW ALL
۱۸
آبان
riazi7-fasl3
کلاس آنلاین فصل سوم ریاضی هفتم
۱۰:۰۰ ق.ظ - ۱۱:۳۰ ق.ظ

آموزش و مرور آنلاین فصل سوم ریاضی هفتم این کلاس به صورت آنلاین و با ۹۰% تخفیف قابل ثبت نام و شرکت برای ۴...

What People Say

How real people said about Education WordPress Theme.

<div class=”thim-newlleter-homepage”>
<p class=”description”>Subscribe now and receive weekly newsletter with educational materials, new courses, interesting posts, popular books and much more!</p>

</div>