توجه: ثبت نام در سایت اصلی با ثبت نام در هر یک از سامانه های آزمون آنلاین متفاوت است و ثبت نام در هر سامانه به صورت جداگانه صورت می گیرد.

برای ثبت نام در سامانه آزمون های آنلاین اینجا کلیک کنید.