اطلاعات جدیدترین آزمون های آنلاین ( هماهنگ، فصل به فصل، متفرقه و … ) که بر روی سامانه آزمون های آنلاین «میکرو آزمون» قرار می گیرند، در این قسمت اطلاع رسانی می گردد.

با انتخاب هر یک از عناوین زیر، مشخصات آزمون را مشاهده نموده و مستقیما وارد آزمون آنلاین مربوطه شوید.
توجه داشته باشید که قبل از شرکت در آزمون باید عضو سامانه آزمون های آنلاین «میکرو آزمون» باشید.